Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

   Při vyplňování registračních formulářů na stránkách www.sitorek.cz

poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů.
   Uvědomujeme si důvěrnost vašich osobních údajů a působnost  zákona o

ochraně osobních údajů. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních

údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
   Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu

obchodu a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

   Elektronické adresy zákazníků, budou využívány pro účely zasílání

propagačních materiálů, a to bez vyjímky všem neregistrovaným zákazníkům.  Zavazujeme se, že odstraníme z naší databáze již registrované

uživatele ibez udání důvodu, pokud to bude jejich přání, případně že zamezíme doručování obchodních sdělení a propagačních materiálů, taktéž na přání zákazníka.