Doručení zásilky

    Při přebírání zásilky dbejte prosím následujících pokynů.
Věnujte mimořádnou pozornost vnějšku balení. Tzn. povrchu kartonu,

ochranné pásce a veškerým, i drobným porušením a trhlinám,

obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu balíku,u obálky se tomu asi nevyvarují.

    Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Pokud narazíte při kontrole na jakýkoli zmíněný či podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození během přepravy, oznamte tuto skutečnost před potvrzením přepravního listu řidiči, nebo přímo poště.

    Trvejte na sepsání reklamačního protokolu, event. potvrzeném záznamu o stavu v jakém byl balík doručen a o případných dalších poškozeních. Tímto jednáním zajistíte snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik možných škod.